Edictes

Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6678 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del Pla director d'abastament d'aigua potable de Maià de Montcal
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5833 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5182 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4449 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4407 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Contractació de personal laboral temporal per raó d'urgència
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3302 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular de Maià de Montcal
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3153 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable del municipi
Exercici: 2020 Bop: 105-0 Edicte: 3240 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2924 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2020