Edictes

Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1998 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de la modificació del pressupost núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1852 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Convocatòria elecció del/de la jutge/essa de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 567 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10199 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9964 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8587 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8435 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7472 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7469 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'informació pública de la relació individualitzada de propietaris, béns i drets afectats per l'execució d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost