Edictes

Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 6087 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Contractació de personal laboral temporal per urgència
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5483 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5255 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4440 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'inventari de camins
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4128 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3604 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovacio definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2943 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 01/2021 i 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 50-0 Edicte: 2000 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 01/2021 i 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1936 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 543 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública de l'inventari de camins i xarxa de senders itinerànnia d'ús públic municipals