Edictes

Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8587 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8435 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7472 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7469 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'informació pública de la relació individualitzada de propietaris, béns i drets afectats per l'execució d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6552 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5657 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5617 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte sobre el cartipàs municipal de l'Ajuntament de Maià de Montcal
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 5074 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'informació pública d'un projecte d'obra municipal ordinària
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4451 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici de 2018