Edictes

Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4449 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4407 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Contractació de personal laboral temporal per raó d'urgència
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3302 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular de Maià de Montcal
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3153 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable del municipi
Exercici: 2020 Bop: 105-0 Edicte: 3240 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2924 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 71-0 Edicte: 2317 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de la relació de béns i drets afectats per l'execució del projecte de millora c/ Girona
Exercici: 2020 Bop: 66-0 Edicte: 2225 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1998 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de la modificació del pressupost núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1852 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Convocatòria elecció del/de la jutge/essa de pau titular