Edictes

Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte per fer públic un decret de l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3084 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3128 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2198 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte de rectificació
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 2047 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci de delegació temporal de funcions de l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1774 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1039 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 762 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'informació pública d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 760 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11180 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019