Edictes

Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2943 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 01/2021 i 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 50-0 Edicte: 2000 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 01/2021 i 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1936 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 543 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública de l'inventari de camins i xarxa de senders itinerànnia d'ús públic municipals
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 570 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9805 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9730 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7644 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la Memòria valorada d'obres de millora del carrer Girona i les expropiacions
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7756 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020