Edictes

Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9560 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa pel servei de celebració de matrimoni en forma civil
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9558 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents taxes
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9329 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8412 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8192 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Delegació de funcions per a la celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8097 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de l'N-260 a Maià de Montcal
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7792 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6986 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6526 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de l'N-260 a Maià de Montcal
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5349 AJUNTAMENT DE RIUDAURA - Aprovació definitiva de la constitució de l'agrupació de municipis de Riudaura i Maià de Montcal per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, així com també del text íntegre dels estatuts que han de regir l'agrupació