Edictes

Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11180 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10494 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9589 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9594 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 189-0 Edicte: 8296 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7155 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7082 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte de declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació de la finca de l'antic Castell de Dosquers i del forn de calç que hi ha a les seves immediacions
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7045 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6442 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 132-0 Edicte: 6189 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit