Edictes

Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6552 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5657 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5617 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte sobre el cartipàs municipal de l'Ajuntament de Maià de Montcal
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 5074 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'informació pública d'un projecte d'obra municipal ordinària
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4451 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici de 2018
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte per fer públic un decret de l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3084 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3128 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2198 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Edicte de rectificació
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 2047 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL Anunci de delegació temporal de funcions de l'alcalde