Edictes

Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9805 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9730 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7644 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la Memòria valorada d'obres de millora del carrer Girona i les expropiacions
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7756 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6956 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovacio definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 7018 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Contractació de personal laboral temporal per raó d'urgència
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6678 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del Pla director d'abastament d'aigua potable de Maià de Montcal
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5833 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística