Subvenció d’esports de la Diputació de Girona, A3

equipaments municipals