Subvenció de la Diputació de Girona, substitució lluminàries en el carrer