Subvenció de la Diputació de Girona- Despeses corrents