Obrim la piscina municipal el dia 1 de juliol!!!

Obertura piscina