Nota de Premsa per la renovació portes i finestres a l’edifici antigues escoles

N.P FINESTRES ESCOLES