Iftar Musulmà, a Les Escoles de Maià el divendres 29/04