Festa del Roser i Sant Isidre 2019

programaarrosbaixada carretons